ACSU Documents Regarding Fr. Yusuf Akbulut

Folkmordet på assyrier/syrianer & kaldéer

Hem Skriftliga svar på frågor

Hem Frågor för skriftliga svar

Syriansk präst ställs inför rätta i Turkiet

Till Allmänheten och FolkrepresentanterNew

Till Turkiets ambassadörNew

Back to the Main Page